Tag: meringkas

Daniel Negreanu meringkas: Neraca 2022 KidPoker

Daniel Negreanu meringkas: Neraca 2022 KidPoker

Sesuai tradisi, antara tahun lalu dan tahun baru, Daniel Negreanu memberikan anggaran akhir tahun kepada pengikutnya, dengan transparansi penuh. DNegs…